Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [a-z]: Główne miejsce działalności:
829 Matkowski Zygmunt 1885 1919 Lwów
907 Tokarzewicz Józef 1841 1919 Kijów
940 Zieliński Jan Kazimierz 1862 1919 Lwów
749 Dąbrowski Tadeusz 1887 1919 Lwów
760 Feldman Wilhelm 1868 1919 Lwów
768 German Ludomił 1851 1920 Lwów
770 Gliński Kazimierz 1850 1920 Żytomierz
782 Henkiel Dionizy Apolinary 1842 1920 Kijów
792 Jeske-Choiński Teodor Józef Fryderyk 1854 1920 Lwów
883 Sawicka Józefa 1859 1920 Lwów
892 Starzewski Rudolf Ostoja 1870 1920 Tarnopol
737 Chłędowski Kazimierz 1843 1920 Lwów
787 Janowski Ludwik 1878 1921 Kijów
805 Korzeniowski Józef 1863 1921 Lwów
819 Leszczyński Edward 1880 1921
838 Niedźwiedzka Zofia 1872 1921
840 Niemojewski Andrzej 1864 1921 Lwów
869 Rittner Tadeusz 1873 1921 Bursztyn pod Haliczem
872 Rogoszówna Zofia 1882 1921
893 Stateczny Franciszek 1864 1921 Lwów
936 Zapolska Gabriela 1857 1921 Lwów
788 Jaroń Jan Nikodem 1881 1922 Lwów
809 Koźmian Stanisław (młodszy) 1836 1922 Dobrzechów
815 Krzyżanowska Natalia 1858 1922 Lwów
882 Sarnecki Zygmunt 1837 1922 Lwów
906 Tenner Juliusz 1861 1922 Lwów
710 Antoniewicz Jan Bołoz 1858 1922 Lwów
755 Drzewiecki Konrad Mieczysław 1871 1922 Lwów
908 Tretiak Józef 1841 1923 Lwów
942 Żmijewska Eugenia 1865 1923 Kijów