Id: Nazwisko [a-z]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
899 Szembekowa Maria 1862 1937 Beńkowa Wisznia
220 Szemberg Teofil 1625 1648 Żółte Wody (?)
221 Szemiot Mikołaj Kazimierz 1650 1650 Ochmatów (?)
478 Szostakowski Tadeusz 1775 1826 Krzemieniec
479 Szostowicz Urban Michał 1745 1791 Międzyrzec Korecki
677 Szujski Józef 1835 1883 Lwów
900 Szukiewicz Maciej 1870 1943 Rzeszów
678 Szukiewicz Aleksander 1816 1885 Lwów
679 Szulc Dominik 1797 1860 Kijów
480 Szweykowski Wojciech Anzelm 1773 1838 Zamość
481 Szybiński Dominik Aleksander Gabriel 1730 1799 Rzeszów
482 Szylarski Walenty 1735 1770 Lwów
222 Szymonowic Szymon 1558 1629 Zamość
223 Ślizień Stefan Jan 1650 1650 Niemirów
224 Śmiglecki Marcin 1564 1619 Lwów
483 Śniadecki Jan Chrzciciel Władysław 1756 1830 Zarzecze
484 Śniadecki Jędrzej (Andrzej) 1768 1838 Horochów
901 Świderska Alina 1875 1963 Lwów
485 Świderski Jędrzej (Andrzej) 1775 1824 [niesprecyzowane]
902 Świdziński Karol 1841 1877 Stanisławów
486 Święcki Tomasz 1774 1837 Lwów
903 Świętochowski Aleksander 1849 1938 Lwów
225 Świrski Gabriel 1575 1575
226 Taranowski Andrzej 1575 1575 Halicz
487 Tarnowska z Ustrzyckich Urszula 1775 1829 Lwów
488 Tarnowska ze Stroynowskich Waleria 1782 1849 Horochów
904 Tarnowski Stanisław 1837 1917 Lwów
905 Tarnowski Władysław 1836 1878 Lwów
227 Tarnowski Jan 1488 1561 Obertyn
489 Tarnowski Jan Amor 1735 1799 Kozin pow. krzemieniecki