Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
407 Męciński Józef Wojciech 1743 1813 Przemyśl
415 Morski Tadeusz 1752 1825 Przemyśl
170 Padniewski Filip 1525 1572 Przemyśl
683 Turowski Kazimierz Józef 1813 1874 Przemyśl
186 Poznania, z Piotr 1525 1579 Przemyśl
189 Przyłuski Jakub 1525 1554 Przemyśl
203 Skarbimierza, ze Stanisław 1425 1431 Przemyśl
459 Sierakowski Wacław 1741 1806 Przemyśl
466 Smarzewski Marcin 1788 1866 Przemyśl
215 Suski Jędrzej 1560 1616 Przemyśl
229 Temberski Stanisław 1625 1679 Przemyśl
230 Tomicki Piotr 1464 1535 Przemyśl
236 Ustrzycki Jędrzej Wincenty 1675 1711 Przemyśl
361 Kołłątaj Hugo Stumberg 1750 1812 Przemyśl (okolice)
80 Grądzki Samuel 1625 1672 Przeworsk
360 Kognowicki Kazimierz 1742 1825 Przeworsk
218 Szarzyński Sęp Mikołaj 1550 1581 Przeworsk
371 Korytyński Onufry Tomasz 1730 1770 Ratno
404 Matuszewicz Marcin 1714 1773 Ratno
192 Rej Mikołaj 1505 1569 Rejowiec
47 Chmielowski Joachim Benedykt 1700 1763 Rohatyn
414 Morelowski Józef 1777 1845 Romanów k. Żytomierza
721 Bogacki Feliks 1847 1916 Równe
726 Brodowski Feliks 1864 1934 Równe
592 Kamieński Henryk 1813 1866 Ruda k. Chełma
499 Ustrzycki Kazimierz 1758 1786 Rychcice k. Lwowa
622 Migurski Wincenty 1815 1863 Rzepniów obw. złoczowski
520 Zatorski Aleksander Paweł Marian 1722 1752 Rzeszów
521 Zubowski Ildefons 1745 1804 Rzeszów
332 Jakubowski Wincenty 1751 1826 Rzeszów