Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [a-z]: Główne miejsce działalności:
937 Zawadzki Bronisław 1849 1905 Lwów
793 Kalina Antoni 1846 1906 Lwów
797 Kawczyński Maksymilian 1842 1906 Lwów
844 Nowiński Józefat 1863 1906
593 Klaczko Julian 1825 1906 Lwów
852 Pilat Roman 1846 1906 Lwów
887 Spasowicz Włodzimierz 1829 1906 Lwów
925 Wróblewski Kazimierz 1873 1906 Lwów
701 Zachariasiewicz Jan 1825 1906 Lwów
560 Estreicher Karol 1827 1908 Lwów
601 Kostecki Platon 1832 1908 Lwów
857 Popławski Jan Ludwik 1854 1908 Lwów
915 Wikszemski Mamert 1872 1908 Kijów
751 Dębicki Ludwik Zygmunt 1843 1908 Lwów
862 Przybylski Zygmunt 1856 1909 Lwów
865 Rak Jan 1820 1909 Husowo pow. łańcucki
708 Abgarowicz Kajetan 1856 1909 Lwów
716 Bełcikowski Adam 1839 1909 Lwów
757 Dzieduszycki Wojciech 1848 1909 Lwów
803 Konopnicka Maria Stanisława 1842 1910 Lwów
816 Kulikowska Marcelina 1872 1910
561 Faleński Felicjan Medard 1825 1910 Sielec
888 Srokowski Mieczysław Marian 1873 1910 Lwów
764 Gawalewicz Marian 1852 1910 Lwów
781 Heck Korneli Juliusz 1860 1911 Lwów
884 Sawicki Jan Stella 1831 1911 Lwów
730 Brzozowski Stanisław 1878 1911 Lwów
801 Komorowski Bronisław 1847 1912 Lwów
859 Prażmowska Teresa 1842 1912
866 Rakowski Kazimierz 1874 1912 Lwów