Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [a-z]: Główne miejsce działalności:
542 Chodźkiewicz Władysław Ksawery 1820 1898 Kijów
878 Ruszkowski Ryszard 1856 1898 Lwów
625 Morawski Szczęsny 1818 1898 Lwów
544 Chojecki Edmund 1822 1899
612 Majer Józef 1808 1899 Lwów
709 Abrahamowicz Adolf 1849 1899 Lwów
885 Schnür-Pepłowski Stanisław 1859 1900 Lwów
917 Wisłocki Władysław 1841 1900 Lwów
923 Wołowski Michał 1851 1900 Lwów
689 Wilczyński Albert 1829 1900 Lwów
759 Dzikowski Mieczysław 1839 1900 Lwów
773 Godlewska Ludwika 1863 1901 Lwów
910 Urbański Aureli Napoleon 1844 1901 Lwów
720 Biernacki Mikołaj 1836 1901 Lwów
731 Brzozowski Stanisław Korab 1873 1901 Lwów
931 Zagórski Włodzimierz Ostoja 1834 1902 Lwów
938 Zawistowska Kazimiera 1870 1902 [niesprecyzowane]
734 Bystroń Jan 1860 1902 Stryj
750 Derdowski Hieronim 1852 1902 Lwów
756 Dygasiński Adolf 1839 1902 Młynów
796 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik 1836 1903 Lwów
855 Podwysocki Klemens 1832 1903 Kijów
639 Pawlikowski Mieczysław 1834 1903 Lwów
641 Pietkiewicz Antoni 1823 1903 Żytomierz
529 Baykowski Karol 1823 1904 Kijów
536 Brzozowski Karol 1821 1904 Lwów
891 Starzeński Leopold 1835 1904 Jajkowce pow. żydaczowski
922 Wołodźko Wacław Walery 1831 1904 Lwów
738 Chmielowski Piotr 1848 1904 Lwów
928 Wysłouchowa Maria 1858 1905 Lwów