Id: Nazwisko: Imię [a-z]: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
394 Ładowski Remigiusz 1738 1798 Chełm
852 Pilat Roman 1846 1906 Lwów
706 Zmorski Roman 1822 1867 Lwów
468 Sołtyk Roman 1791 1843 Zamość
450 Rzewuska z Lubomirskich Rozalia Aleksandra 1788 1865 [niesprecyzowane]
892 Starzewski Rudolf Ostoja 1870 1920 Tarnopol
642 Piotrowski Rufin 1806 1872 Kamieniec Podolski
878 Ruszkowski Ryszard 1856 1898 Lwów
279 Brodowski Samuel 1725 1776 Kamieniec Podolski
293 Chróścikowski Samuel 1730 1799 Lwów
38 Bolestraszycki-Świętopełk Samuel 1625 1675 Przemyśl
80 Grądzki Samuel 1625 1672 Przeworsk
123 Leszczyński Samuel 1637 1676 Łuck
141 Maskiewicz Samuel 1580 1633 Lwów
169 Otwinowski Samuel 1575 1650 [niesprecyzowane]
187 Proski Samuel 1636 1710 Czehryń
190 Przypkowski Samuel 1592 1670 Toporyszcze pod Żytomierzem
234 Twardowski Samuel 1625 1661 Zarubińce k. Zbaraża
174 Petrycy Sebastian 1554 1626 Lwów
101 Klonowic Sebastian Fabian 1545 1602 Zamość
384 Lachowski Sebastian Fabian 1731 1794 Lwów
150 Muratowicz Sefer 1575 1610 Lwów
282 Bukar Seweryn 1773 1853 [niesprecyzowane]
570 Goszczyński Seweryn 1801 1876 Lwów
598 Korzeliński Seweryn 1801 1876 Bereźnica pow. stryjski
452 Rzewuski Seweryn 1747 1811 Sielec k. Chełma
138 Malczewski Skarbek Adam 1680 1754 Lwów
258 Żółkiewski Stanisław 1547 1620 Kijów
778 Grudziński Stanisław 1852 1884 Lwów
545 Chołoniewski Stanisław 1791 1846 Kamieniec [Podolski]