Id [a-z]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
696 Wojnarowska Karolina 1814 1858
697 Worcell Stanisław Gabriel 1799 1857 Krzemieniec
698 Woronicz Janusz 1805 1874 Międzyrzec [Korecki]
699 Wójcicki Kazimierz Władysław 1807 1879 Załucz
700 Wróblewski Walerian 1809 1877 Krzemieniec
701 Zachariasiewicz Jan 1825 1906 Lwów
702 Zaleski Bronisław 1819 1880 Czernihów
703 Zaleski Józef Bohdan 1802 1886 Humań
704 Zaleski Wacław Michał 1799 1849 Lwów
705 Zawadzki Władysław 1824 1891 Lwów
706 Zmorski Roman 1822 1867 Lwów
707 Żmijewski Eugeniusz 1816 1885 [niesprecyzowane]
708 Abgarowicz Kajetan 1856 1909 Lwów
709 Abrahamowicz Adolf 1849 1899 Lwów
710 Antoniewicz Jan Bołoz 1858 1922 Lwów
711 Asnyk Adam Prot 1838 1897 Lwów
712 Balicki Antoni Euzebiusz 1882 1956
713 Bandurski Władysław 1865 1932 Lwów
714 Barącz Stanisław 1864 1936 Lwów
715 Bartusówna Maria Miłosława 1854 1885 Lwów
716 Bełcikowski Adam 1839 1909 Lwów
717 Bełcikowski Jan 1876 1938 Kamieniec Podolski
718 Bełza Władysław 1847 1913 Lwów
719 Biegeleisen Henryk 1855 1934 Lwów
720 Biernacki Mikołaj 1836 1901 Lwów
721 Bogacki Feliks 1847 1916 Równe
722 Bojko Jakub 1857 1943 Lwów
723 Borkowski Witold Franciszek Dunin 1842 1875 Lwów
724 Bośniacka Elżbieta 1837 1875 Helenówka gub. kijowska
725 Brandowski Stanisław 1864 1935 Lwów