Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [a-z]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
675 Szajnocha Karol 1818 1868 Lwów
657 Sayn-Wittgensteinowa Karolina 1819 1887 Kijów
702 Zaleski Bronisław 1819 1880 Czernihów
542 Chodźkiewicz Władysław Ksawery 1820 1898 Kijów
552 Dobrzański Jan 1820 1886 Lwów
564 Fisz Zenon Leonard 1820 1870 Kamionka [Strumiłowaó]
600 Korzeniowski Nałęcz Apollo 1820 1869 Żytomierz
865 Rak Jan 1820 1909 Husowo pow. łańcucki
671 Strzelnicki Władysław 1820 1846 Kijów
784 Horain Julian 1821 1883 Lwów
536 Brzozowski Karol 1821 1904 Lwów
539 Buszczyński Stefan 1821 1892 Lwów
615 Małecki Antoni 1821 1913 Lwów
544 Chojecki Edmund 1822 1899
563 Feliński Zygmunt Szczęsny 1822 1895 Krzemieniec
706 Zmorski Roman 1822 1867 Lwów
529 Baykowski Karol 1823 1904 Kijów
540 Bykowski Jaksa Piotr 1823 1889 Kamieniec [Podolski]
616 Marcinkowski Jaxa Antoni Albert 1823 1880 Kijów
641 Pietkiewicz Antoni 1823 1903 Żytomierz
685 Ujejski Kornel 1823 1897 Lwów
623 Miłkowski Zygmunt Fortunat 1824 1915 Lwów
687 Węclewski Zygmunt 1824 1887 Lwów
705 Zawadzki Władysław 1824 1891 Lwów
532 Boberska Felicja 1825 1889 Lwów
561 Faleński Felicjan Medard 1825 1910 Sielec
590 Kaczkowski Zygmunt 1825 1896 Lwów
593 Klaczko Julian 1825 1906 Lwów
620 Miarka Karol 1825 1882 Lwów
701 Zachariasiewicz Jan 1825 1906 Lwów