Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
335 Jaszowski Józef 1788 1865 Lwów
582 Jastrzębowski Wojciech Bogumił 1798 1882 Lwów
790 Jasieński Feliks 1861 1929 Lwów
789 Jaroszyński Tadeusz Ewaryst 1863 1917 Lwów
581 Jaroszewicz Józef 1793 1860 Krzemieniec
94 Jaroszewicz Florian 1694 1771 Zamość
788 Jaroń Jan Nikodem 1881 1922 Lwów
93 Januszowski Jan 1550 1613 Zamość
580 Januszkiewicz Adolf 1803 1859 Kamieniec [Podolski]
787 Janowski Ludwik 1878 1921 Kijów
334 Janocki Jan Daniel Andrzej Józef 1720 1786 Kijów
92 Janicki Klemens 1516 1542 Lwów
331 Jakubowski Józef 1743 1814 Kamieniec Podolski
332 Jakubowski Wincenty 1751 1826 Rzeszów
333 Jakubowski Wojciech 1712 1784 Wiśniowiec
91 Jagodyński Stanisław Serafin 1594 1644 Dobromil
579 Jachowicz Stanisław 1796 1857 Lwów
578 Jabłoński Henryk 1828 1869 Kamieniec [Podolski]
786 Jabłonowski Władysław 1865 1956 Lwów
576 Jabłonowski Aleksander 1829 1913 Kijów
577 Jabłonowski Grzymała Ludwik 1810 1887 Lwów
328 Jabłonowski Jan Kajetan 1699 1764 Halicz (ziemia halicka)
329 Jabłonowski Józef Aleksander 1711 1777 Jabłonów
330 Jabłonowski Stanisław Wincent 1694 1754 Międzyrzec [Korecki]
90 Jabłonowski Jan Stanisław 1669 1731 Halicz
327 Jabłonowska z Sapiehów Anna 1728 1800 Kukizów
325 Iżycki Antoni 1742 1816 Międzyrzec Korecki
326 Iżycki Jakub 1736 1787 Ostróg
324 Hyżdeu Tadeusz 1769 1835 [niesprecyzowane]
88 Hussowski Mikołaj 1475 1533