Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
748 Daniłowski Gustaw 1872 1927 Lwów
749 Dąbrowski Tadeusz 1887 1919 Lwów
750 Derdowski Hieronim 1852 1902 Lwów
751 Dębicki Ludwik Zygmunt 1843 1908 Lwów
752 Dębicki Zdzisław Klemens 1871 1931 Lwów
241 Wielewicki Jan 1566 1639 Lwów
497 Tyminiecki Konstanty 1767 1814 Lwów
753 Dobrzański Stanisław 1847 1880 Lwów
755 Drzewiecki Konrad Mieczysław 1871 1922 Lwów
757 Dzieduszycki Wojciech 1848 1909 Lwów
759 Dzikowski Mieczysław 1839 1900 Lwów
760 Feldman Wilhelm 1868 1919 Lwów
761 Finkel Ludwik 1858 1930 Lwów
762 Fredro Jan Aleksander 1829 1891 Lwów
763 Galica Andrzej 1873 1945 Lwów
764 Gawalewicz Marian 1852 1910 Lwów
253 Zimorowic Józef Bartłomiej 1597 1667 Lwów
509 Wodzicki Stanisław 1764 1843 Lwów
765 Gawroński Franciszek Rawita 1846 1930 Lwów
766 Gąsiorowski Wacław Jan 1869 1939 Lwów
767 German Juliusz 1880 1953 Lwów
161 Oczko Wojciech 1537 1599 Lwów (okolice)
807 Kowerska Zofia 1845 1929 Łabunie k. Zamościa
319 Groddeck Gotfryd Ernest 1762 1825 Łańcut
66 Farnowski Stanisław 1525 1616 Łańcut
72 Gilowski Paweł 1534 1595 Łańcut
355 Klewański Adam 1763 1843 Łańcut
130 Lubomirski Jerzy Sebastian 1616 1667 Łańcut
131 Lubomirski Stanisław Herakliusz 1642 1702 Łańcut
110 Kraiński Krzysztof 1556 1618 Łaszczów