Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [a-z]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
634 Ostrowski Krystyn 1811 1889 Lwów
651 Rettel Leonard 1811 1885 Lwów
684 Tyszyński Aleksander 1811 1880 Kijów
558 Dzieduszycki Maurycy 1813 1877 Lwów
592 Kamieński Henryk 1813 1866 Ruda k. Chełma
683 Turowski Kazimierz Józef 1813 1874 Przemyśl
526 Barącz Sadok Wincenty 1814 1892 Lwów
595 Kolberg Oskar 1814 1890 Lwów
638 Pauli Żegota 1814 1895 Lwów
650 Przeździecki Aleksander 1814 1871 Krzemieniec
665 Sobieszczański Franciszek Maksymilian 1814 1878 Krzemieniec
669 Stęczyński Bogusz Zygmunt Maciej 1814 1890 Tarnopol
696 Wojnarowska Karolina 1814 1858
538 Budzyński Wincenty 1815 1866 Lwów
550 Darowski Weryha Aleksander 1815 1874 Kijów
622 Migurski Wincenty 1815 1863 Rzepniów obw. złoczowski
661 Skimborowicz Hipolit 1815 1880 Krzemieniec
690 Wilkońska Paulina 1815 1875 Zamość
555 Duchiński Franciszek Henryk 1816 1893 Kijów
626 Morgenbesser Aleksander 1816 1893 Lwów
646 Poniatowska Dionizja 1816 1868 Tahańcza pow. kaniowski
678 Szukiewicz Aleksander 1816 1885 Lwów
695 Wodzicki Kazimierz 1816 1889 Olejów pow. złoczowski
707 Żmijewski Eugeniusz 1816 1885 [niesprecyzowane]
525 Baliński Karol 1817 1864 Jarosławiec pow. hrubieszowski
658 Schmitt Henryk 1817 1883 Lwów
668 Stanisławski Antoni 1817 1883 Kijów
625 Morawski Szczęsny 1818 1898 Lwów
649 Prusinowski Jan 1818 1892 Żytomierz
660 Sierpiński Zenon Seweryn 1818 1843