Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [a-z]: Główne miejsce działalności:
551 Dembowski Leon 1789 1878 Sieniawa
905 Tarnowski Władysław 1836 1878 Lwów
665 Sobieszczański Franciszek Maksymilian 1814 1878 Krzemieniec
670 Strutyński Juliusz 1810 1878 Lwów
554 Drzewiecki Karol 1805 1879 Krzemieniec
617 Massalski Edward Tomasz 1799 1879 [niesprecyzowane]
632 Olizarowski Tomasz August 1811 1879 Krzemieniec
674 Suzin Adam 1800 1879 Kijów
699 Wójcicki Kazimierz Władysław 1807 1879 Załucz
292 Chotomski Ferdynand Dienheim 1797 1880 Buczacz
616 Marcinkowski Jaxa Antoni Albert 1823 1880 Kijów
661 Skimborowicz Hipolit 1815 1880 Krzemieniec
676 Szczeniowski Tytus 1808 1880 Krzemieniec
681 Tetmajer Józef Przerwa 1804 1880
684 Tyszyński Aleksander 1811 1880 Kijów
702 Zaleski Bronisław 1819 1880 Czernihów
753 Dobrzański Stanisław 1847 1880 Lwów
553 Dobszewicz Adam 1807 1881 Żytomierz
556 Dutkiewicz Walenty 1798 1882 Przemyśl
582 Jastrzębowski Wojciech Bogumił 1798 1882 Lwów
620 Miarka Karol 1825 1882 Lwów
784 Horain Julian 1821 1883 Lwów
596 Komarnicki Zygmunt 1803 1883 Międzyrzec [Korecki]
628 Nabielak Ludwik 1805 1883 Lwów
658 Schmitt Henryk 1817 1883 Lwów
668 Stanisławski Antoni 1817 1883 Kijów
677 Szujski Józef 1835 1883 Lwów
778 Grudziński Stanisław 1852 1884 Lwów
597 Konopacki Szymon 1790 1884 Żytomierz
385 Lelewel Piotr Adam Jacek 1790 1884 Łuck (?)