Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
346 Karniewski Kajetan 1754 1782 Rzeszów
345 Karmowski Kajetan 1744 1820 Chełm
796 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik 1836 1903 Lwów
344 Kamiński Jan Nepomucen 1777 1855 Lwów
795 Kamieński Gustaw 1848 1930 Kijów
592 Kamieński Henryk 1813 1866 Ruda k. Chełma
342 Kamieński Adolf Bartłomiej 1737 1781 Międzyrzec Korecki
343 Kamieński Wincenty Dadzibóg 1768 1811 Lwów
97 Kallimach Filip 1437 1496 Dunajów pod Lwowem
794 Kallenbach Józef 1861 1929 Lwów
341 Kaliszewski Celestyn Adam 1725 1767 Rzeszów
591 Kalinka Walerian 1826 1886 Jarosław
793 Kalina Antoni 1846 1906 Lwów
589 Kaczkowski Karol 1797 1867 Krzemieniec
590 Kaczkowski Zygmunt 1825 1896 Lwów
340 Jurkowski Michał 1765 1833 Krzemieniec
588 Jurkiewicz Jakub 1808 1875 Kijów
339 Jodłowski Norbert 1724 1793 Rzeszów
587 Jeżowski Józef 1798 1855 Tahańcza pow. kaniowski
586 Jezierski Michał 1811 1891 Wierzchownia
338 Jezierski Franciszek Salezy 1740 1791 [niesprecyzowane]
792 Jeske-Choiński Teodor Józef Fryderyk 1854 1920 Lwów
96 Jerlicz Joachim 1598 1673 Chodorków k. Skwiry
95 Jemiołowski Mikołaj 1620 1693 Bełz
585 Jełowicki Aleksander 1804 1877 [niesprecyzowane]
791 Jedlicz Józef 1878 1955 Lwów
337 Jaworski Stanisław 1711 1779 Lwów
584 Jatowt Maksymilian 1827 1895 Lwów
336 Jaśkiewicz Mikołaj 1717 1779 Kijów
583 Jaszowski Stanisław 1803 1842 Lwów