Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [z-a]: Główne miejsce działalności:
780 Gubrynowicz Bronisław 1870 1933 Lwów
864 Ptaszycki Stanisław Ludwik 1853 1933 Lwów
886 Skarszewski Tadeusz Żuk 1858 1933 Lwów
742 Cybulska-Bąkowa Józefa 1861 1933 Lwów
850 Pietkiewicz Zenon 1862 1932 Kijów
874 Rolle Michał 1865 1932 Lwów
912 Weyssenhoff Józef 1860 1932 Kijów
713 Bandurski Władysław 1865 1932 Lwów
746 Czubek Jan 1849 1932 Stanisławów
825 Łucki Aleksander 1885 1931 Lwów
752 Dębicki Zdzisław Klemens 1871 1931 Lwów
758 Dzierżkówna Natalia 1861 1931
795 Kamieński Gustaw 1848 1930 Kijów
813 Krzemieniecka Anna 1866 1930 Kijów
851 Pik Franciszek Czcisław 1871 1930 Stryj
875 Rosinkiewicz Kazimierz 1865 1930 Lwów
920 Wolska Maryla 1873 1930 Lwów
761 Finkel Ludwik 1858 1930 Lwów
765 Gawroński Franciszek Rawita 1846 1930 Lwów
769 Glass Grzegorz 1869 1929 Lwów
779 Gruszecki Artur 1852 1929 Lwów
790 Jasieński Feliks 1861 1929 Lwów
794 Kallenbach Józef 1861 1929 Lwów
807 Kowerska Zofia 1845 1929 Łabunie k. Zamościa
817 Kuraś Ferdynand 1871 1929 Kołomyja
806 Kotarbiński Józef 1849 1928 Lwów
823 Łoś Jan 1860 1928 Lwów
827 Maliszewski Edward 1875 1928 [niesprecyzowane]
847 Ostrowska Bronisława 1881 1928 Lwów
921 Wolski Wacław 1867 1928 Kijów