Id [z-a]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
898 Szczepański Ludwik 1872 1954 Lwów
897 Szancer Władysław 1848 1914 Lwów
896 Struve Henryk 1840 1912 Lwów
895 Strug Andrzej 1871 1937 Kijów
894 Stebelski Włodzimierz 1848 1891 Lwów
893 Stateczny Franciszek 1864 1921 Lwów
892 Starzewski Rudolf Ostoja 1870 1920 Tarnopol
891 Starzeński Leopold 1835 1904 Jajkowce pow. żydaczowski
890 Starkel Juliusz 1840 1918 Lwów
889 Staff Ludwik Maria 1890 1914 Lwów
888 Srokowski Mieczysław Marian 1873 1910 Lwów
887 Spasowicz Włodzimierz 1829 1906 Lwów
886 Skarszewski Tadeusz Żuk 1858 1933 Lwów
885 Schnür-Pepłowski Stanisław 1859 1900 Lwów
884 Sawicki Jan Stella 1831 1911 Lwów
883 Sawicka Józefa 1859 1920 Lwów
882 Sarnecki Zygmunt 1837 1922 Lwów
881 Sabowski Władysław 1837 1888 Lwów
880 Rzewuski Stanisław 1864 1913
88 Hussowski Mikołaj 1475 1533
879 Rychter Józef Hieronim (Jarosz) 1860 1925 Lwów
878 Ruszkowski Ryszard 1856 1898 Lwów
877 Ruffer Józef 1878 1940 Lwów
876 Rossowski Stanisław 1861 1940 Lwów
875 Rosinkiewicz Kazimierz 1865 1930 Lwów
874 Rolle Michał 1865 1932 Lwów
873 Rolle Antoni Józef 1830 1894 Kamieniec Podolski
872 Rogoszówna Zofia 1882 1921
871 Rogosz Józef Atanazy 1844 1896 Lwów
870 Rodziewiczówna Maria 1863 1944 Jazłowiec