Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [a-z]: Główne miejsce działalności:
547 Cieszkowski Henryk 1808 1873 Krzemieniec
654 Rykaczewski Erazm Edward 1803 1873 Krzemieniec
672 Suffczyński Kajetan 1807 1873 Tartaków pow. bełski
740 Ciechoński Józef 1835 1873
541 Chęciński Jan 1826 1874 Lwów
550 Darowski Weryha Aleksander 1815 1874 Kijów
574 Heltman Wiktor 1796 1874 Lwów
683 Turowski Kazimierz Józef 1813 1874 Przemyśl
698 Woronicz Janusz 1805 1874 Międzyrzec [Korecki]
572 Groza Aleksander 1807 1875 Sołohubówka (gub. kijowska)
588 Jurkiewicz Jakub 1808 1875 Kijów
594 Klimaszewski Hipolit 1802 1875 Krzemieniec
608 Libelt Karol 1807 1875 Lwów
690 Wilkońska Paulina 1815 1875 Zamość
723 Borkowski Witold Franciszek Dunin 1842 1875 Lwów
724 Bośniacka Elżbieta 1837 1875 Helenówka gub. kijowska
531 Bielowski August 1806 1876 Lwów
565 Fredro Aleksander 1793 1876 Lwów
568 Gorczyński Adam 1805 1876 Lwów
570 Goszczyński Seweryn 1801 1876 Lwów
598 Korzeliński Seweryn 1801 1876 Bereźnica pow. stryjski
629 Nakwaski Henryk 1800 1876 Bracław
662 Skobel Fryderyk Kazimierz 1806 1876 Lwów
686 Walewski Antoni 1805 1876
558 Dzieduszycki Maurycy 1813 1877 Lwów
585 Jełowicki Aleksander 1804 1877 [niesprecyzowane]
640 Pieńkowski Karol 1836 1877 Lwów
902 Świdziński Karol 1841 1877 Stanisławów
659 Siemieński Lucjan Hipolit 1807 1877 Lwów
700 Wróblewski Walerian 1809 1877 Krzemieniec