Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [z-a]: Główne miejsce działalności:
386 Lenkiewicz Wiktor 1791 1813 Międzyrzec Korecki
407 Męciński Józef Wojciech 1743 1813 Przemyśl
492 Tomaszewski Michał Antoni Bończa 1775 1813 gubernia kijowska
280 Brodziński Andrzej Ksawery 1786 1812 Lwów
361 Kołłątaj Hugo Stumberg 1750 1812 Przemyśl (okolice)
433 Perzyna Ludwik 1742 1812 Skałka
493 Trembecki Stanisław 1739 1812 Granów pow. hajsyński
343 Kamieński Wincenty Dadzibóg 1768 1811 Lwów
359 Kociełkowski Michał Franciszek 1739 1811 Jarosław
452 Rzewuski Seweryn 1747 1811 Sielec k. Chełma
273 Borch Michał Jan 1751 1810 Bełz
295 Cieszkowski Ludwik 1750 1810 Smotryczówka
421 Nax Jan Ferdynand 1736 1810 [niesprecyzowane]
510 Wolski Konstanty 1762 1810 Międzyrzec Korecki
316 Godebski Cyprian Godziemba 1765 1809 Dąbrowica
365 Komorowski Wincenty Józef 1765 1809 Chełm
382 Kublicki Stanisław 1775 1809
440 Potocki Ignacy 1750 1809 Lwów
507 Witoszyński Ignacy 1746 1809 Satanów
501 Weichardt Teodor Tomasz 1775 1808 Tulczyn
372 Kosmowski Stanisław 1760 1807 Kaniów
419 Narbutt Kazimierz Daniel 1783 1807 Dąbrowica
443 Prokopowicz Antoni Maksymilian 1738 1807 Złoczów
506 Wiśniowski Franciszek Salezy 1775 1807 Poczajów
517 Załuski Józef Andrzej (Jędrzej) 1770 1806 Kijów
412 Mniszech Michał Jerzy Wandalin 1748 1806 Kaniów
459 Sierakowski Wacław 1741 1806 Przemyśl
462 Skrzetuski Kajetan Józef 1743 1806 Złoczów
356 Klużyński Idzi Antoni 1746 1805 Rzeszów
442 Potocki Stanisław Szczęsny (Feliks) 1752 1805 Tulczyn