Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
596 Komarnicki Zygmunt 1803 1883 Międzyrzec [Korecki]
361 Kołłątaj Hugo Stumberg 1750 1812 Przemyśl (okolice)
595 Kolberg Oskar 1814 1890 Lwów
360 Kognowicki Kazimierz 1742 1825 Przeworsk
359 Kociełkowski Michał Franciszek 1739 1811 Jarosław
104 Kochowski Wespazjan 1633 1700 Beresteczko
102 Kochanowski Andrzej 1618 1667 Lwów
947 Kochanowski Jan 1530 1584
358 Koblański Józef 1738 1798 Lwów
357 Kłokocki Stanisław Kostka 1763 1831 Sieniawa
356 Klużyński Idzi Antoni 1746 1805 Rzeszów
101 Klonowic Sebastian Fabian 1545 1602 Zamość
800 Klinger Witold Wincenty 1875 1962 Kijów
594 Klimaszewski Hipolit 1802 1875 Krzemieniec
355 Klewański Adam 1763 1843 Łańcut
354 Kleczewski Stanisław Dominik 1714 1776 Lwów
593 Klaczko Julian 1825 1906 Lwów
799 Kisielewski Jan August 1876 1918 Lwów
100 Kicki Wojciech 1575 1625 [brak danych]
353 Kiciński Bruno 1796 1844 Lwów
98 Kęt (z) Mateusz 1525 1542 Przemyśl
99 Kęt (z) Walenty 1550 1550 Przemyśl
798 Kawecki Zygmunt 1876 1955 Lwów
797 Kawczyński Maksymilian 1842 1906 Lwów
352 Katenbring Józef 1730 1804 Łuck
351 Kasperowski Adam 1784 1839 Lwów
350 Kasparowicz Gabriel Andrzej (Jędrzej) 1717 1785 Lwów
349 Karwowski Joachim Antoni 1736 1821 Rzeszów
348 Karpiński Franciszek 1741 1825 Lwów
347 Karoli Teofil Jerzy 1739 1825 Międzyrzec [Korecki]