Id [a-z]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
638 Pauli Żegota 1814 1895 Lwów
639 Pawlikowski Mieczysław 1834 1903 Lwów
64 Falibogowski Krzysztof Franciszek 1575 1625 Lwów
640 Pieńkowski Karol 1836 1877 Lwów
641 Pietkiewicz Antoni 1823 1903 Żytomierz
642 Piotrowski Rufin 1806 1872 Kamieniec Podolski
643 Podolecki Jan Kanty 1800 1855 Lwów
644 Podwysocki Konstanty 1810 1868 Kamieniec Podolski
645 Pol Wincenty 1807 1872 Lwów
646 Poniatowska Dionizja 1816 1868 Tahańcza pow. kaniowski
647 Potocki Leon 1799 1864 [niesprecyzowane]
648 Prądzyński Ignacy 1792 1850 Jarosław
649 Prusinowski Jan 1818 1892 Żytomierz
65 Falimirz Stefan 1550 1550 [brak danych]
650 Przeździecki Aleksander 1814 1871 Krzemieniec
651 Rettel Leonard 1811 1885 Lwów
652 Romanowski Mieczysław 1833 1863 Lwów
653 Różycki Karol 1789 1870 Zamość
654 Rykaczewski Erazm Edward 1803 1873 Krzemieniec
655 Rzewuski Henryk 1791 1866 Cudnów
656 Sabiński Julian 1797 1869 Kamieniec Podolski
657 Sayn-Wittgensteinowa Karolina 1819 1887 Kijów
658 Schmitt Henryk 1817 1883 Lwów
659 Siemieński Lucjan Hipolit 1807 1877 Lwów
66 Farnowski Stanisław 1525 1616 Łańcut
660 Sierpiński Zenon Seweryn 1818 1843
661 Skimborowicz Hipolit 1815 1880 Krzemieniec
662 Skobel Fryderyk Kazimierz 1806 1876 Lwów
663 Słowacki Juliusz 1809 1849
664 Słowacki Władysław 1826 1858 Drenniki pow. żytomierski