Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
434 Pierożyński Leon 1747 1872 Lwów
946 Herbest Jan 1540 1601 Lwów
436 Piramowicz Grzegorz 1735 1801 Lwów
948 Mościsk (z) Mikołaj 1559 1632 Lwów
440 Potocki Ignacy 1750 1809 Lwów
444 Raczyńska z Moszczeńskich Teresa 1738 1818 Lwów
701 Zachariasiewicz Jan 1825 1906 Lwów
704 Zaleski Wacław Michał 1799 1849 Lwów
705 Zawadzki Władysław 1824 1891 Lwów
706 Zmorski Roman 1822 1867 Lwów
196 Rzączyński Gabriel 1664 1737 Lwów
708 Abgarowicz Kajetan 1856 1909 Lwów
709 Abrahamowicz Adolf 1849 1899 Lwów
198 Sambora, z Grzegorz 1523 1573 Lwów
710 Antoniewicz Jan Bołoz 1858 1922 Lwów
711 Asnyk Adam Prot 1838 1897 Lwów
200 Sarnecki Kazimierz 1675 1725 Lwów
713 Bandurski Władysław 1865 1932 Lwów
714 Barącz Stanisław 1864 1936 Lwów
715 Bartusówna Maria Miłosława 1854 1885 Lwów
204 Skarga Piotr 1536 1612 Lwów
716 Bełcikowski Adam 1839 1909 Lwów
718 Bełza Władysław 1847 1913 Lwów
719 Biegeleisen Henryk 1855 1934 Lwów
208 Sobieski Jakub (starszy) 1588 1646 Lwów
464 Słotwiński Feliks 1788 1863 Lwów
720 Biernacki Mikołaj 1836 1901 Lwów
210 Solikowski Jan Dymitr 1539 1603 Lwów
722 Bojko Jakub 1857 1943 Lwów
211 Solski Stanisław 1622 1701 Lwów