Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [z-a]:
759 Dzikowski Mieczysław 1839 1900 Lwów
760 Feldman Wilhelm 1868 1919 Lwów
761 Finkel Ludwik 1858 1930 Lwów
762 Fredro Jan Aleksander 1829 1891 Lwów
763 Galica Andrzej 1873 1945 Lwów
764 Gawalewicz Marian 1852 1910 Lwów
253 Zimorowic Józef Bartłomiej 1597 1667 Lwów
509 Wodzicki Stanisław 1764 1843 Lwów
765 Gawroński Franciszek Rawita 1846 1930 Lwów
766 Gąsiorowski Wacław Jan 1869 1939 Lwów
767 German Juliusz 1880 1953 Lwów
409 Mier Albert (Wojciech) 1751 1831 Leżajsk
62 Dyakowski Mikołaj 1650 1772 Latyczów
456 Sapieżyna z Jabłonowskich Teofila Strzeżysława 1742 1816 Lachowce k. Ostroga
214 Stojeński Jan 1590 1654 Lachowce k. Krzemieńca
327 Jabłonowska z Sapiehów Anna 1728 1800 Kukizów
515 Zaborowski Tymon 1799 1828 Krzemieniec
262 Andrzejowski Antoni 1785 1868 Krzemieniec
266 Bernatowicz Feliks Aleksander Geisztowt 1786 1836 Krzemieniec
270 Błotnicki Hipolit 1792 1886 Krzemieniec
537 Budzyński Michał 1811 1864 Krzemieniec
30 Białobocki Jan 1600 1661 Krzemieniec
547 Cieszkowski Henryk 1808 1873 Krzemieniec
297 Czacki Tadeusz 1765 1813 Krzemieniec
554 Drzewiecki Karol 1805 1879 Krzemieniec
49 Chwalczewski Stanisław 1525 1567 Krzemieniec
562 Felińska Ewa 1793 1859 Krzemieniec
563 Feliński Zygmunt Szczęsny 1822 1895 Krzemieniec
308 Drzewiecki Józef 1772 1852 Krzemieniec
312 Feliński Alojzy 1771 1820 Krzemieniec