Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [a-z]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
594 Klimaszewski Hipolit 1802 1875 Krzemieniec
619 Meciszewski Hilary 1802 1855 Lwów
694 Witwicki Stefan 1802 1847 Krzemieniec
703 Zaleski Józef Bohdan 1802 1886 Humań
580 Januszkiewicz Adolf 1803 1859 Kamieniec [Podolski]
583 Jaszowski Stanisław 1803 1842 Lwów
596 Komarnicki Zygmunt 1803 1883 Międzyrzec [Korecki]
624 Mochnacki Maurycy 1803 1834 Lwów
654 Rykaczewski Erazm Edward 1803 1873 Krzemieniec
548 Czajkowski Michał 1804 1886 Kijów
571 Grabowski Michał 1804 1863 Kijów
585 Jełowicki Aleksander 1804 1877 [niesprecyzowane]
603 Koźmian Andrzej Edward 1804 1864 Dobrzechów
673 Supiński Józef 1804 1893 Lwów
681 Tetmajer Józef Przerwa 1804 1880
693 Wiślicki Józef Mikołaj 1804 1887
554 Drzewiecki Karol 1805 1879 Krzemieniec
568 Gorczyński Adam 1805 1876 Lwów
628 Nabielak Ludwik 1805 1883 Lwów
633 Ostrowski Józefat Bolesław 1805 1871
686 Walewski Antoni 1805 1876
688 Wielogłowski Walery 1805 1865 Lwów
691 Wilkoński August 1805 1852 Zamość
698 Woronicz Janusz 1805 1874 Międzyrzec [Korecki]
531 Bielowski August 1806 1876 Lwów
642 Piotrowski Rufin 1806 1872 Kamieniec Podolski
662 Skobel Fryderyk Kazimierz 1806 1876 Lwów
524 Antoniewicz Bołoz Karol 1807 1852 Tarnopol
553 Dobszewicz Adam 1807 1881 Żytomierz
559 Dzierzkowski Józef 1807 1865 Lwów