Id: Nazwisko [a-z]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
162 Okolski Szymon 1580 1653 Konstantynów
425 Okraszewski Stanisław 1785 1865 [niesprecyzowane]
846 Olechowski Gustaw 1784 1959 Kijów
630 Olizar Gustaw 1798 1865 Kijów
631 Olizar Narcyz 1894 1862 Żytomierz
632 Olizarowski Tomasz August 1811 1879 Krzemieniec
426 Onoszko Jan 1765 1848 Łuck
163 Opaliński Krzysztof 1609 1655 Beresteczko
427 Ordyniec Jan Kazimierz Romuald 1797 1863 Krzemieniec
164 Orszak Grzegorz 1550 1550 Dubiecko
165 Orzechowski Stanisław 1513 1566 Żurawica
166 Orzelski Jan 1551 1612 Sicz
428 Osiński Alojzy 1770 1842 Krzemieniec
429 Ossoliński Józef Maksymilian Jan 1748 1826 Lwów
430 Ossowski Michał 1743 1797 Machnówka k. Berdyczowa
167 Ostroróg Jan (II) 1565 1622 Sokal
847 Ostrowska Bronisława 1881 1928 Lwów
633 Ostrowski Józefat Bolesław 1805 1871
634 Ostrowski Krystyn 1811 1889 Lwów
431 Ostrowski Teodor 1750 1802 Rzeszów
168 Oświęcim Stanisław 1605 1657 Potok k. Krosna
169 Otwinowski Samuel 1575 1650 [niesprecyzowane]
432 Ożga Aleksy Andrzej 1712 1771 Lwów
170 Padniewski Filip 1525 1572 Przemyśl
635 Padurra Tomasz 1801 1871 Humań
636 Pajgert Adam 1829 1872 Sidorów nad Zbruczem
171 Paprocki Bartłomiej 1543 1614
172 Pastorius Joachim 1611 1681 [niesprecyzowane]
848 Paszkowski Edward 1861 1934 Żytomierz
637 Paszkowski Franciszek 1778 1856 Lwów