Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [a-z]: Główne miejsce działalności:
696 Wojnarowska Karolina 1814 1858
562 Felińska Ewa 1793 1859 Krzemieniec
580 Januszkiewicz Adolf 1803 1859 Kamieniec [Podolski]
269 Błędowska (Rottermundowa) z Działyńskich Henrieta 1764 1860 Lwów
581 Jaroszewicz Józef 1793 1860 Krzemieniec
679 Szulc Dominik 1797 1860 Kijów
458 Sienkiewicz Karol 1793 1860 Krzemieniec
530 Bielawski Bruno 1831 1861 Lwów
300 Czartoryski Adam Jerzy 1770 1861 Kamieniec Podolski
557 Działyński Adam Tytus 1796 1861 Oleszyce pod Jarosławiem
607 Lelewel Joachim 1786 1861 Krzemieniec
609 Łoziński Walery 1837 1861 Lwów
413 Morawski Franciszek Dzierżykraj 1783 1861 Zamość
602 Kowalski Franciszek 1799 1862 Krzemieniec
631 Olizar Narcyz 1894 1862 Żytomierz
571 Grabowski Michał 1804 1863 Kijów
599 Korzeniowski Józef 1797 1863 Krzemieniec
622 Migurski Wincenty 1815 1863 Rzepniów obw. złoczowski
652 Romanowski Mieczysław 1833 1863 Lwów
427 Ordyniec Jan Kazimierz Romuald 1797 1863 Krzemieniec
464 Słotwiński Feliks 1788 1863 Lwów
525 Baliński Karol 1817 1864 Jarosławiec pow. hrubieszowski
537 Budzyński Michał 1811 1864 Krzemieniec
603 Koźmian Andrzej Edward 1804 1864 Dobrzechów
647 Potocki Leon 1799 1864 [niesprecyzowane]
559 Dzierzkowski Józef 1807 1865 Lwów
335 Jaszowski Józef 1788 1865 Lwów
614 Malinowski Mikołaj 1799 1865 Winnica
630 Olizar Gustaw 1798 1865 Kijów
425 Okraszewski Stanisław 1785 1865 [niesprecyzowane]