Id [a-z]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
546 Chwalibóg Józef 1808 1841 Lwów
547 Cieszkowski Henryk 1808 1873 Krzemieniec
548 Czajkowski Michał 1804 1886 Kijów
549 Danielewicz Konstanty 1809 1842
550 Darowski Weryha Aleksander 1815 1874 Kijów
551 Dembowski Leon 1789 1878 Sieniawa
552 Dobrzański Jan 1820 1886 Lwów
553 Dobszewicz Adam 1807 1881 Żytomierz
554 Drzewiecki Karol 1805 1879 Krzemieniec
555 Duchiński Franciszek Henryk 1816 1893 Kijów
556 Dutkiewicz Walenty 1798 1882 Przemyśl
557 Działyński Adam Tytus 1796 1861 Oleszyce pod Jarosławiem
558 Dzieduszycki Maurycy 1813 1877 Lwów
559 Dzierzkowski Józef 1807 1865 Lwów
560 Estreicher Karol 1827 1908 Lwów
561 Faleński Felicjan Medard 1825 1910 Sielec
562 Felińska Ewa 1793 1859 Krzemieniec
563 Feliński Zygmunt Szczęsny 1822 1895 Krzemieniec
564 Fisz Zenon Leonard 1820 1870 Kamionka [Strumiłowaó]
565 Fredro Aleksander 1793 1876 Lwów
566 Giller Agaton 1831 1887 Lwów
567 Godebski Franciszek Ksawery 1801 1869 Lwów
568 Gorczyński Adam 1805 1876 Lwów
569 Gosławski Maurycy 1802 1834 Zamość
570 Goszczyński Seweryn 1801 1876 Lwów
571 Grabowski Michał 1804 1863 Kijów
572 Groza Aleksander 1807 1875 Sołohubówka (gub. kijowska)
573 Groza Sylwester 1793 1849 Kamieniec Podolski
574 Heltman Wiktor 1796 1874 Lwów
575 Hołowiński Ignacy 1807 1855 Kijów