Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
640 Pieńkowski Karol 1836 1877 Lwów
896 Struve Henryk 1840 1912 Lwów
897 Szancer Władysław 1848 1914 Lwów
898 Szczepański Ludwik 1872 1954 Lwów
643 Podolecki Jan Kanty 1800 1855 Lwów
645 Pol Wincenty 1807 1872 Lwów
901 Świderska Alina 1875 1963 Lwów
903 Świętochowski Aleksander 1849 1938 Lwów
904 Tarnowski Stanisław 1837 1917 Lwów
905 Tarnowski Władysław 1836 1878 Lwów
138 Malczewski Skarbek Adam 1680 1754 Lwów
906 Tenner Juliusz 1861 1922 Lwów
651 Rettel Leonard 1811 1885 Lwów
652 Romanowski Mieczysław 1833 1863 Lwów
908 Tretiak Józef 1841 1923 Lwów
141 Maskiewicz Samuel 1580 1633 Lwów
398 Łopuszański Karol 1782 1818 Lwów
910 Urbański Aureli Napoleon 1844 1901 Lwów
399 Łubieński Władysław Aleksander 1703 1767 Lwów
911 Wasilewski Zygmunt 1865 1948 Lwów
658 Schmitt Henryk 1817 1883 Lwów
659 Siemieński Lucjan Hipolit 1807 1877 Lwów
917 Wisłocki Władysław 1841 1900 Lwów
150 Muratowicz Sefer 1575 1610 Lwów
662 Skobel Fryderyk Kazimierz 1806 1876 Lwów
918 Wiśniowski Sygurd 1841 1892 Lwów
919 Wojciechowski Konstanty 1872 1924 Lwów
152 Nargielewicz Tomasz 1675 1700 Lwów
920 Wolska Maryla 1873 1930 Lwów
922 Wołodźko Wacław Walery 1831 1904 Lwów