Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [z-a]:
196 Rzączyński Gabriel 1664 1737 Lwów
708 Abgarowicz Kajetan 1856 1909 Lwów
709 Abrahamowicz Adolf 1849 1899 Lwów
198 Sambora, z Grzegorz 1523 1573 Lwów
710 Antoniewicz Jan Bołoz 1858 1922 Lwów
711 Asnyk Adam Prot 1838 1897 Lwów
200 Sarnecki Kazimierz 1675 1725 Lwów
713 Bandurski Władysław 1865 1932 Lwów
714 Barącz Stanisław 1864 1936 Lwów
715 Bartusówna Maria Miłosława 1854 1885 Lwów
204 Skarga Piotr 1536 1612 Lwów
716 Bełcikowski Adam 1839 1909 Lwów
718 Bełza Władysław 1847 1913 Lwów
719 Biegeleisen Henryk 1855 1934 Lwów
208 Sobieski Jakub (starszy) 1588 1646 Lwów
464 Słotwiński Feliks 1788 1863 Lwów
720 Biernacki Mikołaj 1836 1901 Lwów
210 Solikowski Jan Dymitr 1539 1603 Lwów
722 Bojko Jakub 1857 1943 Lwów
211 Solski Stanisław 1622 1701 Lwów
723 Borkowski Witold Franciszek Dunin 1842 1875 Lwów
469 Starzeński Melchior 1722 1788 Lwów
725 Brandowski Stanisław 1864 1935 Lwów
727 Bruchnalski Wilhelm 1859 1938 Lwów
216 Sykst Erazm 1570 1635 Lwów
728 Brückner Aleksander 1856 1939 Lwów
217 Syreński Szymon 1540 1611 Lwów
729 Bruner Ludwik 1871 1913 Lwów
730 Brzozowski Stanisław 1878 1911 Lwów
219 Szczerbic Paweł 1552 1609 Lwów