Id: Nazwisko: Imię [a-z]: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
866 Rakowski Kazimierz 1874 1912 Lwów
360 Kognowicki Kazimierz 1742 1825 Przeworsk
875 Rosinkiewicz Kazimierz 1865 1930 Lwów
667 Stadnicki Kazimierz 1808 1886 Lwów
925 Wróblewski Kazimierz 1873 1906 Lwów
695 Wodzicki Kazimierz 1816 1889 Olejów pow. złoczowski
200 Sarnecki Kazimierz 1675 1725 Lwów
737 Chłędowski Kazimierz 1843 1920 Lwów
242 Wieruszowski Kazimierz 1681 1744 Łuck
499 Ustrzycki Kazimierz 1758 1786 Rychcice k. Lwowa
251 Zawadzki Kazimierz 1647 1691 Chocim
419 Narbutt Kazimierz Daniel 1783 1807 Dąbrowica
835 Morawski Kazimierz Dzierżykraj 1852 1925 Lwów
158 Niesiołowski Kazimierz Ignacy 1675 1754 Kamieniec [Podolski]
683 Turowski Kazimierz Józef 1813 1874 Przemyśl
699 Wójcicki Kazimierz Władysław 1807 1879 Załucz
288 Chodykiewicz Klemens 1715 1797 Lwów
855 Podwysocki Klemens 1832 1903 Kijów
92 Janicki Klemens 1516 1542 Lwów
755 Drzewiecki Konrad Mieczysław 1871 1922 Lwów
549 Danielewicz Konstanty 1809 1842
812 Krumłowski Konstanty 1872 1938
644 Podwysocki Konstanty 1810 1868 Kamieniec Podolski
919 Wojciechowski Konstanty 1872 1924 Lwów
497 Tyminiecki Konstanty 1767 1814 Lwów
510 Wolski Konstanty 1762 1810 Międzyrzec Korecki
685 Ujejski Kornel 1823 1897 Lwów
781 Heck Korneli Juliusz 1860 1911 Lwów
634 Ostrowski Krystyn 1811 1889 Lwów
933 Zaleska Krystyna Saryusz 1874 1945 Jazłowiec