Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
623 Miłkowski Zygmunt Fortunat 1824 1915 Lwów
879 Rychter Józef Hieronim (Jarosz) 1860 1925 Lwów
624 Mochnacki Maurycy 1803 1834 Lwów
625 Morawski Szczęsny 1818 1898 Lwów
881 Sabowski Władysław 1837 1888 Lwów
626 Morgenbesser Aleksander 1816 1893 Lwów
882 Sarnecki Zygmunt 1837 1922 Lwów
883 Sawicka Józefa 1859 1920 Lwów
116 Krzysztanowicz Stanisław 1577 1617 Lwów
628 Nabielak Ludwik 1805 1883 Lwów
884 Sawicki Jan Stella 1831 1911 Lwów
373 Kossakowski Antoni Korwin 1718 1786 Lwów
885 Schnür-Pepłowski Stanisław 1859 1900 Lwów
886 Skarszewski Tadeusz Żuk 1858 1933 Lwów
375 Krajewski Dymitr Michał Tadeusz 1746 1817 Lwów
887 Spasowicz Włodzimierz 1829 1906 Lwów
120 Laterna Marcin 1552 1598 Lwów
376 Krasicki Ignacy 1735 1801 Lwów
888 Srokowski Mieczysław Marian 1873 1910 Lwów
889 Staff Ludwik Maria 1890 1914 Lwów
634 Ostrowski Krystyn 1811 1889 Lwów
890 Starkel Juliusz 1840 1918 Lwów
124 Libicki Jan 1575 1670 Lwów
637 Paszkowski Franciszek 1778 1856 Lwów
893 Stateczny Franciszek 1864 1921 Lwów
638 Pauli Żegota 1814 1895 Lwów
894 Stebelski Włodzimierz 1848 1891 Lwów
127 Lorencowicz Aleksander 1605 1672 Lwów
639 Pawlikowski Mieczysław 1834 1903 Lwów
384 Lachowski Sebastian Fabian 1731 1794 Lwów