Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [a-z]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
414 Morelowski Józef 1777 1845 Romanów k. Żytomierza
637 Paszkowski Franciszek 1778 1856 Lwów
490 Tarnowski Jan Feliks Amor 1779 1842 Lwów
305 Dmochowski Franciszek Wiktor 1780 1850 Przemyśl
380 Królikowski Józef Franciszek 1781 1839 Zamość
275 Borkowski Stanisław Jan Nepomucen Kajetan Dunin 1782 1850 Lwów
398 Łopuszański Karol 1782 1818 Lwów
488 Tarnowska ze Stroynowskich Waleria 1782 1849 Horochów
378 Krasiński Józef Wawrzyniec 1783 1845 Zamość
413 Morawski Franciszek Dzierżykraj 1783 1861 Zamość
419 Narbutt Kazimierz Daniel 1783 1807 Dąbrowica
447 Rakowiecki Ignacy Benedykt 1783 1839 Humań
299 Czarnocki Adam 1784 1825 Poryck
313 Fredro Jan Maksymilian 1784 1846
846 Olechowski Gustaw 1784 1959 Kijów
351 Kasperowski Adam 1784 1839 Lwów
418 Mroziński Józef 1784 1839 Lwów
470 Starzyński Stanisław 1784 1851 Kamieniec Podolski
262 Andrzejowski Antoni 1785 1868 Krzemieniec
425 Okraszewski Stanisław 1785 1865 [niesprecyzowane]
454 Rzewuski Wacław Seweryn (Emir) 1785 1831 Sawrań
266 Bernatowicz Feliks Aleksander Geisztowt 1786 1836 Krzemieniec
280 Brodziński Andrzej Ksawery 1786 1812 Lwów
607 Lelewel Joachim 1786 1861 Krzemieniec
475 Styczyński Jan Gwalbert 1786 1845 Żytomierz
518 Załuski Józef Bonawentura Ignacy 1787 1866 Lwów
304 Daniłowicz Ignacy 1788 1843 Kijów
335 Jaszowski Józef 1788 1865 Lwów
402 Marcinkowski Kajetan Jaxa 1788 1832 [niesprecyzowane]
450 Rzewuska z Lubomirskich Rozalia Aleksandra 1788 1865 [niesprecyzowane]