Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
834 Mniszek Helena 1878 1943
412 Mniszech Michał Jerzy Wandalin 1748 1806 Kaniów
144 Młodzianowski Tomasz 1622 1686 Jarosław
411 Minasowicz Józef Epifani 1718 1796 Kijów
623 Miłkowski Zygmunt Fortunat 1824 1915 Lwów
410 Mikosza Józef 1744 1825 Kamieniec Podolski
622 Migurski Wincenty 1815 1863 Rzepniów obw. złoczowski
143 Międzyleski Wawrzyniec 1480 1529 Kamieniec Podolski
409 Mier Albert (Wojciech) 1751 1831 Leżajsk
833 Mickiewicz Władysław 1838 1926 Lwów
621 Mickiewicz Aleksander 1801 1871 Kijów
832 Miciński Tadeusz 1873 1918 Biała Cerkiew
142 Michałowski Jakub 1612 1663 Beresteczko
620 Miarka Karol 1825 1882 Lwów
407 Męciński Józef Wojciech 1743 1813 Przemyśl
408 Męciński Wojciech 1715 1783 Jarosław
831 Metelicki Michał Koroway 1855 1891 Sławuta
406 Meier Józef Franciszek z Wolda (de Volda) 1743 1825 Waręż
619 Meciszewski Hilary 1802 1855 Lwów
830 Mazanowski Antoni Gabriel 1858 1916 Lwów
404 Matuszewicz Marcin 1714 1773 Ratno
405 Matuszewicz Tadeusz 1765 1819
829 Matkowski Zygmunt 1885 1919 Lwów
617 Massalski Edward Tomasz 1799 1879 [niesprecyzowane]
618 Massalski Józef 1800 1845 Włodzimierz
403 Massalska (de Ligne; Potocka) Helena Apolonia 1763 1815 Brody
140 Maskiewicz Bogusław Kazimierz 1625 1683 Niemirów
141 Maskiewicz Samuel 1580 1633 Lwów
616 Marcinkowski Jaxa Antoni Albert 1823 1880 Kijów
402 Marcinkowski Kajetan Jaxa 1788 1832 [niesprecyzowane]