Id: Nazwisko: Imię [z-a]: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
835 Morawski Kazimierz Dzierżykraj 1852 1925 Lwów
419 Narbutt Kazimierz Daniel 1783 1807 Dąbrowica
770 Gliński Kazimierz 1850 1920 Żytomierz
866 Rakowski Kazimierz 1874 1912 Lwów
360 Kognowicki Kazimierz 1742 1825 Przeworsk
875 Rosinkiewicz Kazimierz 1865 1930 Lwów
667 Stadnicki Kazimierz 1808 1886 Lwów
925 Wróblewski Kazimierz 1873 1906 Lwów
695 Wodzicki Kazimierz 1816 1889 Olejów pow. złoczowski
200 Sarnecki Kazimierz 1675 1725 Lwów
737 Chłędowski Kazimierz 1843 1920 Lwów
242 Wieruszowski Kazimierz 1681 1744 Łuck
499 Ustrzycki Kazimierz 1758 1786 Rychcice k. Lwowa
251 Zawadzki Kazimierz 1647 1691 Chocim
938 Zawistowska Kazimiera 1870 1902 [niesprecyzowane]
59 Drużbicki Kasper 1590 1662 Ostróg
157 Niesiecki Kasper 1682 1744 Lwów
176 Pętkowski Kasper 1554 1612 Jarosław
233 Twardowski Kasper 1592 1641 Lwów
197 Sakowicz Kasjan 1576 1647 Kijów
657 Sayn-Wittgensteinowa Karolina 1819 1887 Kijów
696 Wojnarowska Karolina 1814 1858
289 Chojecki Karol Lubicz 1740 1791 [niesprecyzowane]
278 Boscamp-Lasopolski Karol Adolf 1775 1794 Jazłowiec
524 Antoniewicz Bołoz Karol 1807 1852 Tarnopol
525 Baliński Karol 1817 1864 Jarosławiec pow. hrubieszowski
529 Baykowski Karol 1823 1904 Kijów
536 Brzozowski Karol 1821 1904 Lwów
554 Drzewiecki Karol 1805 1879 Krzemieniec
560 Estreicher Karol 1827 1908 Lwów