Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
836 Mrozowicka Zofia 1862 1917 Lwów
837 Mueller Stanisłąw Antoni 1877 1944 Lwów
582 Jastrzębowski Wojciech Bogumił 1798 1882 Lwów
583 Jaszowski Stanisław 1803 1842 Lwów
584 Jatowt Maksymilian 1827 1895 Lwów
840 Niemojewski Andrzej 1864 1921 Lwów
842 Nossig Alfred 1863 1943 Lwów
843 Nowicki Franciszek Henryk Siła 1864 1935 Lwów
845 Ochorowicz Julian 1850 1917 Lwów
590 Kaczkowski Zygmunt 1825 1896 Lwów
335 Jaszowski Józef 1788 1865 Lwów
847 Ostrowska Bronisława 1881 1928 Lwów
81 Grodzicki Faustyn 1710 1773 Lwów
337 Jaworski Stanisław 1711 1779 Lwów
593 Klaczko Julian 1825 1906 Lwów
849 Pawlikowski Jan Gwalbert 1860 1939 Lwów
82 Grodzicki Stanisław 1541 1613 Lwów
595 Kolberg Oskar 1814 1890 Lwów
84 Haur Jakub Kazimierz 1632 1709 Lwów
852 Pilat Roman 1846 1906 Lwów
85 Herbest Benedykt 1531 1593 Lwów
853 Pini Tadeusz 1872 1937 Lwów
854 Piniński Leon 1857 1938 Lwów
343 Kamieński Wincenty Dadzibóg 1768 1811 Lwów
344 Kamiński Jan Nepomucen 1777 1855 Lwów
856 Popiel (ojciec) Paweł 1807 1892 Lwów
601 Kostecki Platon 1832 1908 Lwów
857 Popławski Jan Ludwik 1854 1908 Lwów
858 Porębowicz Edward 1862 1937 Lwów
92 Janicki Klemens 1516 1542 Lwów