Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [z-a]:
884 Sawicki Jan Stella 1831 1911 Lwów
373 Kossakowski Antoni Korwin 1718 1786 Lwów
885 Schnür-Pepłowski Stanisław 1859 1900 Lwów
886 Skarszewski Tadeusz Żuk 1858 1933 Lwów
375 Krajewski Dymitr Michał Tadeusz 1746 1817 Lwów
887 Spasowicz Włodzimierz 1829 1906 Lwów
120 Laterna Marcin 1552 1598 Lwów
376 Krasicki Ignacy 1735 1801 Lwów
888 Srokowski Mieczysław Marian 1873 1910 Lwów
889 Staff Ludwik Maria 1890 1914 Lwów
634 Ostrowski Krystyn 1811 1889 Lwów
890 Starkel Juliusz 1840 1918 Lwów
124 Libicki Jan 1575 1670 Lwów
637 Paszkowski Franciszek 1778 1856 Lwów
893 Stateczny Franciszek 1864 1921 Lwów
638 Pauli Żegota 1814 1895 Lwów
894 Stebelski Włodzimierz 1848 1891 Lwów
127 Lorencowicz Aleksander 1605 1672 Lwów
639 Pawlikowski Mieczysław 1834 1903 Lwów
384 Lachowski Sebastian Fabian 1731 1794 Lwów
640 Pieńkowski Karol 1836 1877 Lwów
896 Struve Henryk 1840 1912 Lwów
897 Szancer Władysław 1848 1914 Lwów
898 Szczepański Ludwik 1872 1954 Lwów
643 Podolecki Jan Kanty 1800 1855 Lwów
645 Pol Wincenty 1807 1872 Lwów
901 Świderska Alina 1875 1963 Lwów
903 Świętochowski Aleksander 1849 1938 Lwów
904 Tarnowski Stanisław 1837 1917 Lwów
905 Tarnowski Władysław 1836 1878 Lwów