Id [a-z]: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
473 Stroynowski Hieronim 1752 1815 Łuck
474 Stroynowski Walerian 1759 1834 Horochów
475 Styczyński Jan Gwalbert 1786 1845 Żytomierz
476 Surowiecki Wawrzyniec 1769 1827 Lwów
477 Szaniawski Józef Kalasanty 1764 1843 Lwów
478 Szostakowski Tadeusz 1775 1826 Krzemieniec
479 Szostowicz Urban Michał 1745 1791 Międzyrzec Korecki
480 Szweykowski Wojciech Anzelm 1773 1838 Zamość
481 Szybiński Dominik Aleksander Gabriel 1730 1799 Rzeszów
482 Szylarski Walenty 1735 1770 Lwów
483 Śniadecki Jan Chrzciciel Władysław 1756 1830 Zarzecze
484 Śniadecki Jędrzej (Andrzej) 1768 1838 Horochów
485 Świderski Jędrzej (Andrzej) 1775 1824 [niesprecyzowane]
486 Święcki Tomasz 1774 1837 Lwów
487 Tarnowska z Ustrzyckich Urszula 1775 1829 Lwów
488 Tarnowska ze Stroynowskich Waleria 1782 1849 Horochów
489 Tarnowski Jan Amor 1735 1799 Kozin pow. krzemieniecki
49 Chwalczewski Stanisław 1525 1567 Krzemieniec
490 Tarnowski Jan Feliks Amor 1779 1842 Lwów
491 Tomaszewski Dyzma Bończa 1749 1825 Tulczyn
492 Tomaszewski Michał Antoni Bończa 1775 1813 gubernia kijowska
493 Trembecki Stanisław 1739 1812 Granów pow. hajsyński
494 Trębicki Antoni 1764 1834 Jarosław
495 Turkowski Fabian Teodor 1741 1804 Rzeszów
496 Turski Wojciech 1756 1824 [niesprecyzowane]
497 Tyminiecki Konstanty 1767 1814 Lwów
498 Tyszyński Piotr Celestyn Daniel 1738 1816 Złoczów
499 Ustrzycki Kazimierz 1758 1786 Rychcice k. Lwowa
50 Ciekliński Piotr 1558 1604 Zamość
500 Waga Teodor Szymon 1739 1801 Międzyrzec Korecki