Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [z-a]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
603 Koźmian Andrzej Edward 1804 1864 Dobrzechów
673 Supiński Józef 1804 1893 Lwów
681 Tetmajer Józef Przerwa 1804 1880
693 Wiślicki Józef Mikołaj 1804 1887
580 Januszkiewicz Adolf 1803 1859 Kamieniec [Podolski]
583 Jaszowski Stanisław 1803 1842 Lwów
596 Komarnicki Zygmunt 1803 1883 Międzyrzec [Korecki]
624 Mochnacki Maurycy 1803 1834 Lwów
654 Rykaczewski Erazm Edward 1803 1873 Krzemieniec
569 Gosławski Maurycy 1802 1834 Zamość
594 Klimaszewski Hipolit 1802 1875 Krzemieniec
619 Meciszewski Hilary 1802 1855 Lwów
694 Witwicki Stefan 1802 1847 Krzemieniec
703 Zaleski Józef Bohdan 1802 1886 Humań
567 Godebski Franciszek Ksawery 1801 1869 Lwów
570 Goszczyński Seweryn 1801 1876 Lwów
598 Korzeliński Seweryn 1801 1876 Bereźnica pow. stryjski
621 Mickiewicz Aleksander 1801 1871 Kijów
635 Padurra Tomasz 1801 1871 Humań
543 Chodźko Leonard 1800 1871 Kijów
618 Massalski Józef 1800 1845 Włodzimierz
627 Moszyński Antoni 1800 1893 Krzemieniec
629 Nakwaski Henryk 1800 1876 Bracław
643 Podolecki Jan Kanty 1800 1855 Lwów
674 Suzin Adam 1800 1879 Kijów
515 Zaborowski Tymon 1799 1828 Krzemieniec
533 Bochwic Florian 1799 1856 Kijów
602 Kowalski Franciszek 1799 1862 Krzemieniec
614 Malinowski Mikołaj 1799 1865 Winnica
617 Massalski Edward Tomasz 1799 1879 [niesprecyzowane]