Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [a-z]:
791 Jedlicz Józef 1878 1955 Lwów
280 Brodziński Andrzej Ksawery 1786 1812 Lwów
536 Brzozowski Karol 1821 1904 Lwów
792 Jeske-Choiński Teodor Józef Fryderyk 1854 1920 Lwów
793 Kalina Antoni 1846 1906 Lwów
26 Arciszewski Krzysztof 1592 1656 Lwów
538 Budzyński Wincenty 1815 1866 Lwów
794 Kallenbach Józef 1861 1929 Lwów
539 Buszczyński Stefan 1821 1892 Lwów
796 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik 1836 1903 Lwów
285 Chłędowski Adam Tomasz 1790 1855 Lwów
541 Chęciński Jan 1826 1874 Lwów
797 Kawczyński Maksymilian 1842 1906 Lwów
286 Chłędowski Walenty 1797 1846 Lwów
798 Kawecki Zygmunt 1876 1955 Lwów
799 Kisielewski Jan August 1876 1918 Lwów
288 Chodykiewicz Klemens 1715 1797 Lwów
801 Komorowski Bronisław 1847 1912 Lwów
546 Chwalibóg Józef 1808 1841 Lwów
803 Konopnicka Maria Stanisława 1842 1910 Lwów
293 Chróścikowski Samuel 1730 1799 Lwów
805 Korzeniowski Józef 1863 1921 Lwów
806 Kotarbiński Józef 1849 1928 Lwów
552 Dobrzański Jan 1820 1886 Lwów
808 Koziebrodzki Władysław Bolesta 1839 1893 Lwów
810 Krček Franciszek 1869 1916 Lwów
811 Krechowiecki Adam 1850 1919 Lwów
44 Bystrzonowski Wojciech 1699 1773 Lwów
302 Czerwiński Ignacy Lubicz 1769 1834 Lwów
558 Dzieduszycki Maurycy 1813 1877 Lwów