Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [z-a]:
335 Jaszowski Józef 1788 1865 Lwów
847 Ostrowska Bronisława 1881 1928 Lwów
81 Grodzicki Faustyn 1710 1773 Lwów
337 Jaworski Stanisław 1711 1779 Lwów
593 Klaczko Julian 1825 1906 Lwów
849 Pawlikowski Jan Gwalbert 1860 1939 Lwów
82 Grodzicki Stanisław 1541 1613 Lwów
595 Kolberg Oskar 1814 1890 Lwów
84 Haur Jakub Kazimierz 1632 1709 Lwów
852 Pilat Roman 1846 1906 Lwów
85 Herbest Benedykt 1531 1593 Lwów
853 Pini Tadeusz 1872 1937 Lwów
854 Piniński Leon 1857 1938 Lwów
343 Kamieński Wincenty Dadzibóg 1768 1811 Lwów
344 Kamiński Jan Nepomucen 1777 1855 Lwów
856 Popiel (ojciec) Paweł 1807 1892 Lwów
601 Kostecki Platon 1832 1908 Lwów
857 Popławski Jan Ludwik 1854 1908 Lwów
858 Porębowicz Edward 1862 1937 Lwów
92 Janicki Klemens 1516 1542 Lwów
348 Karpiński Franciszek 1741 1825 Lwów
860 Przesmycki Zenon 1861 1944 Lwów
861 Przewóski Edward 1851 1895 Lwów
350 Kasparowicz Gabriel Andrzej (Jędrzej) 1717 1785 Lwów
606 Kubrakiewicz Michał 1775 1852 Lwów
862 Przybylski Zygmunt 1856 1909 Lwów
351 Kasperowski Adam 1784 1839 Lwów
608 Libelt Karol 1807 1875 Lwów
864 Ptaszycki Stanisław Ludwik 1853 1933 Lwów
353 Kiciński Bruno 1796 1844 Lwów