Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [z-a]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
588 Jurkiewicz Jakub 1808 1875 Kijów
612 Majer Józef 1808 1899 Lwów
667 Stadnicki Kazimierz 1808 1886 Lwów
676 Szczeniowski Tytus 1808 1880 Krzemieniec
682 Trentowski Bronisław Ferdynand 1808 1869
524 Antoniewicz Bołoz Karol 1807 1852 Tarnopol
553 Dobszewicz Adam 1807 1881 Żytomierz
559 Dzierzkowski Józef 1807 1865 Lwów
572 Groza Aleksander 1807 1875 Sołohubówka (gub. kijowska)
575 Hołowiński Ignacy 1807 1855 Kijów
856 Popiel (ojciec) Paweł 1807 1892 Lwów
608 Libelt Karol 1807 1875 Lwów
645 Pol Wincenty 1807 1872 Lwów
659 Siemieński Lucjan Hipolit 1807 1877 Lwów
672 Suffczyński Kajetan 1807 1873 Tartaków pow. bełski
699 Wójcicki Kazimierz Władysław 1807 1879 Załucz
531 Bielowski August 1806 1876 Lwów
642 Piotrowski Rufin 1806 1872 Kamieniec Podolski
662 Skobel Fryderyk Kazimierz 1806 1876 Lwów
554 Drzewiecki Karol 1805 1879 Krzemieniec
568 Gorczyński Adam 1805 1876 Lwów
628 Nabielak Ludwik 1805 1883 Lwów
633 Ostrowski Józefat Bolesław 1805 1871
686 Walewski Antoni 1805 1876
688 Wielogłowski Walery 1805 1865 Lwów
691 Wilkoński August 1805 1852 Zamość
698 Woronicz Janusz 1805 1874 Międzyrzec [Korecki]
548 Czajkowski Michał 1804 1886 Kijów
571 Grabowski Michał 1804 1863 Kijów
585 Jełowicki Aleksander 1804 1877 [niesprecyzowane]