Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [z-a]: Główne miejsce działalności:
608 Libelt Karol 1807 1875 Lwów
690 Wilkońska Paulina 1815 1875 Zamość
723 Borkowski Witold Franciszek Dunin 1842 1875 Lwów
724 Bośniacka Elżbieta 1837 1875 Helenówka gub. kijowska
541 Chęciński Jan 1826 1874 Lwów
550 Darowski Weryha Aleksander 1815 1874 Kijów
574 Heltman Wiktor 1796 1874 Lwów
683 Turowski Kazimierz Józef 1813 1874 Przemyśl
698 Woronicz Janusz 1805 1874 Międzyrzec [Korecki]
547 Cieszkowski Henryk 1808 1873 Krzemieniec
654 Rykaczewski Erazm Edward 1803 1873 Krzemieniec
672 Suffczyński Kajetan 1807 1873 Tartaków pow. bełski
740 Ciechoński Józef 1835 1873
636 Pajgert Adam 1829 1872 Sidorów nad Zbruczem
642 Piotrowski Rufin 1806 1872 Kamieniec Podolski
645 Pol Wincenty 1807 1872 Lwów
434 Pierożyński Leon 1747 1872 Lwów
543 Chodźko Leonard 1800 1871 Kijów
621 Mickiewicz Aleksander 1801 1871 Kijów
633 Ostrowski Józefat Bolesław 1805 1871
635 Padurra Tomasz 1801 1871 Humań
650 Przeździecki Aleksander 1814 1871 Krzemieniec
564 Fisz Zenon Leonard 1820 1870 Kamionka [Strumiłowaó]
653 Różycki Karol 1789 1870 Zamość
567 Godebski Franciszek Ksawery 1801 1869 Lwów
578 Jabłoński Henryk 1828 1869 Kamieniec [Podolski]
600 Korzeniowski Nałęcz Apollo 1820 1869 Żytomierz
656 Sabiński Julian 1797 1869 Kamieniec Podolski
682 Trentowski Bronisław Ferdynand 1808 1869
262 Andrzejowski Antoni 1785 1868 Krzemieniec