Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
434 Pierożyński Leon 1747 1872 Lwów
640 Pieńkowski Karol 1836 1877 Lwów
179 Pieniążek Krzysztof 1575 1625 [niesprecyzowane]
178 Piekarski Krzysztof 1650 1650 Chocim
177 Piasecki Paweł 1579 1649 Kamieniec [Podolski]
176 Pętkowski Kasper 1554 1612 Jarosław
175 Pęski Walenty 1630 1681 Lwów
173 Petrycy Jan Innocenty 1592 1641
174 Petrycy Sebastian 1554 1626 Lwów
433 Perzyna Ludwik 1742 1812 Skałka
849 Pawlikowski Jan Gwalbert 1860 1939 Lwów
639 Pawlikowski Mieczysław 1834 1903 Lwów
638 Pauli Żegota 1814 1895 Lwów
848 Paszkowski Edward 1861 1934 Żytomierz
637 Paszkowski Franciszek 1778 1856 Lwów
172 Pastorius Joachim 1611 1681 [niesprecyzowane]
171 Paprocki Bartłomiej 1543 1614
636 Pajgert Adam 1829 1872 Sidorów nad Zbruczem
635 Padurra Tomasz 1801 1871 Humań
170 Padniewski Filip 1525 1572 Przemyśl
432 Ożga Aleksy Andrzej 1712 1771 Lwów
169 Otwinowski Samuel 1575 1650 [niesprecyzowane]
168 Oświęcim Stanisław 1605 1657 Potok k. Krosna
633 Ostrowski Józefat Bolesław 1805 1871
634 Ostrowski Krystyn 1811 1889 Lwów
431 Ostrowski Teodor 1750 1802 Rzeszów
847 Ostrowska Bronisława 1881 1928 Lwów
167 Ostroróg Jan (II) 1565 1622 Sokal
430 Ossowski Michał 1743 1797 Machnówka k. Berdyczowa
429 Ossoliński Józef Maksymilian Jan 1748 1826 Lwów