Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [z-a]: Główne miejsce działalności:
681 Tetmajer Józef Przerwa 1804 1880
684 Tyszyński Aleksander 1811 1880 Kijów
702 Zaleski Bronisław 1819 1880 Czernihów
753 Dobrzański Stanisław 1847 1880 Lwów
554 Drzewiecki Karol 1805 1879 Krzemieniec
617 Massalski Edward Tomasz 1799 1879 [niesprecyzowane]
632 Olizarowski Tomasz August 1811 1879 Krzemieniec
674 Suzin Adam 1800 1879 Kijów
699 Wójcicki Kazimierz Władysław 1807 1879 Załucz
551 Dembowski Leon 1789 1878 Sieniawa
905 Tarnowski Władysław 1836 1878 Lwów
665 Sobieszczański Franciszek Maksymilian 1814 1878 Krzemieniec
670 Strutyński Juliusz 1810 1878 Lwów
558 Dzieduszycki Maurycy 1813 1877 Lwów
585 Jełowicki Aleksander 1804 1877 [niesprecyzowane]
640 Pieńkowski Karol 1836 1877 Lwów
902 Świdziński Karol 1841 1877 Stanisławów
659 Siemieński Lucjan Hipolit 1807 1877 Lwów
700 Wróblewski Walerian 1809 1877 Krzemieniec
531 Bielowski August 1806 1876 Lwów
565 Fredro Aleksander 1793 1876 Lwów
568 Gorczyński Adam 1805 1876 Lwów
570 Goszczyński Seweryn 1801 1876 Lwów
598 Korzeliński Seweryn 1801 1876 Bereźnica pow. stryjski
629 Nakwaski Henryk 1800 1876 Bracław
662 Skobel Fryderyk Kazimierz 1806 1876 Lwów
686 Walewski Antoni 1805 1876
572 Groza Aleksander 1807 1875 Sołohubówka (gub. kijowska)
588 Jurkiewicz Jakub 1808 1875 Kijów
594 Klimaszewski Hipolit 1802 1875 Krzemieniec