Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [z-a]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
866 Rakowski Kazimierz 1874 1912 Lwów
933 Zaleska Krystyna Saryusz 1874 1945 Jazłowiec
943 Żuławski Jerzy 1874 1915 Lwów
832 Miciński Tadeusz 1873 1918 Biała Cerkiew
869 Rittner Tadeusz 1873 1921 Bursztyn pod Haliczem
888 Srokowski Mieczysław Marian 1873 1910 Lwów
920 Wolska Maryla 1873 1930 Lwów
925 Wróblewski Kazimierz 1873 1906 Lwów
731 Brzozowski Stanisław Korab 1873 1901 Lwów
763 Galica Andrzej 1873 1945 Lwów
812 Krumłowski Konstanty 1872 1938
816 Kulikowska Marcelina 1872 1910
838 Niedźwiedzka Zofia 1872 1921
853 Pini Tadeusz 1872 1937 Lwów
898 Szczepański Ludwik 1872 1954 Lwów
915 Wikszemski Mamert 1872 1908 Kijów
919 Wojciechowski Konstanty 1872 1924 Lwów
929 Wysocki Antoni Godziemba 1872 1944 Lwów
733 Butrymowicz Bogusław 1872 1965 Rzeszów
739 Choromański Leon 1872 1853
748 Daniłowski Gustaw 1872 1927 Lwów
817 Kuraś Ferdynand 1871 1929 Kołomyja
851 Pik Franciszek Czcisław 1871 1930 Stryj
895 Strug Andrzej 1871 1937 Kijów
729 Bruner Ludwik 1871 1913 Lwów
752 Dębicki Zdzisław Klemens 1871 1931 Lwów
755 Drzewiecki Konrad Mieczysław 1871 1922 Lwów
774 Górski Artur 1870 1959 Lwów
780 Gubrynowicz Bronisław 1870 1933 Lwów
892 Starzewski Rudolf Ostoja 1870 1920 Tarnopol