Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
935 Zaleski Antoni 1858 1895
702 Zaleski Bronisław 1819 1880 Czernihów
703 Zaleski Józef Bohdan 1802 1886 Humań
704 Zaleski Wacław Michał 1799 1849 Lwów
933 Zaleska Krystyna Saryusz 1874 1945 Jazłowiec
934 Zaleska Maria Julia 1831 1889 Kamieniec Podolski
248 Zahorowski Hieronim 1625 1534 Jarosław
932 Zahajkiewicz Szczęsny 1861 1917 Lwów
931 Zagórski Włodzimierz Ostoja 1834 1902 Lwów
516 Zachariasiewicz Grzegorz 1740 1814
701 Zachariasiewicz Jan 1825 1906 Lwów
515 Zaborowski Tymon 1799 1828 Krzemieniec
514 Zabłocki Franciszek Ksawery Mikołaj 1752 1821 Międzyrzec Korecki
513 Wyszkowski Michał 1770 1829 Sokołów pow. stryjski
929 Wysocki Antoni Godziemba 1872 1944 Lwów
930 Wysocki Włodzimierz 1846 1894 Kijów
928 Wysłouchowa Maria 1858 1905 Lwów
927 Wysłouch Bolesław 1855 1837 Lwów
926 Wyrzykowski Stanisław 1869 1949
247 Wydżga Jan Stefan 1625 1685 Łuck
512 Wybicki Józef Rufin 1747 1822 Bar
246 Wujek Jakub 1541 1597 Białogród [nad Dniestrem]
925 Wróblewski Kazimierz 1873 1906 Lwów
700 Wróblewski Walerian 1809 1877 Krzemieniec
699 Wójcicki Kazimierz Władysław 1807 1879 Załucz
924 Woroniecki Edward Mikołaj 1886 1960 Lwów
698 Woronicz Janusz 1805 1874 Międzyrzec [Korecki]
511 Woronicz Jan Paweł 1757 1829 Ostróg
697 Worcell Stanisław Gabriel 1799 1857 Krzemieniec
923 Wołowski Michał 1851 1900 Lwów