Id: Nazwisko: Imię [a-z]: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
409 Mier Albert (Wojciech) 1751 1831 Leżajsk
287 Chodkiewicz Aleksander 1776 1838 Żytomierz
550 Darowski Weryha Aleksander 1815 1874 Kijów
565 Fredro Aleksander 1793 1876 Lwów
825 Łucki Aleksander 1885 1931 Lwów
572 Groza Aleksander 1807 1875 Sołohubówka (gub. kijowska)
828 Mańkowski Aleksander 1855 1924 Mańków pow. Bałta
576 Jabłonowski Aleksander 1829 1913 Kijów
585 Jełowicki Aleksander 1804 1877 [niesprecyzowane]
621 Mickiewicz Aleksander 1801 1871 Kijów
626 Morgenbesser Aleksander 1816 1893 Lwów
127 Lorencowicz Aleksander 1605 1672 Lwów
389 Linowski Aleksander 1760 1820 Sieniawa
903 Świętochowski Aleksander 1849 1938 Lwów
650 Przeździecki Aleksander 1814 1871 Krzemieniec
678 Szukiewicz Aleksander 1816 1885 Lwów
684 Tyszyński Aleksander 1811 1880 Kijów
728 Brückner Aleksander 1856 1939 Lwów
534 Borkowski Dunin Aleksander (Leszek) 1811 1896 Lwów
520 Zatorski Aleksander Paweł Marian 1722 1752 Rzeszów
432 Ożga Aleksy Andrzej 1712 1771 Lwów
842 Nossig Alfred 1863 1943 Lwów
901 Świderska Alina 1875 1963 Lwów
312 Feliński Alojzy 1771 1820 Krzemieniec
428 Osiński Alojzy 1770 1842 Krzemieniec
523 Żółkowski Alojzy Gonzaga Fortunat 1777 1822 Lwów
840 Niemojewski Andrzej 1864 1921 Lwów
102 Kochanowski Andrzej 1618 1667 Lwów
115 Krzycki Andrzej 1482 1537 Przemyśl
126 Lipski Andrzej 1572 1631 Łuck