Id: Nazwisko: Imię [z-a]: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
333 Jakubowski Wojciech 1712 1784 Wiśniowiec
100 Kicki Wojciech 1575 1625 [brak danych]
408 Męciński Wojciech 1715 1783 Jarosław
161 Oczko Wojciech 1537 1599 Lwów (okolice)
496 Turski Wojciech 1756 1824 [niesprecyzowane]
757 Dzieduszycki Wojciech 1848 1909 Lwów
931 Zagórski Włodzimierz Ostoja 1834 1902 Lwów
887 Spasowicz Włodzimierz 1829 1906 Lwów
894 Stebelski Włodzimierz 1848 1891 Lwów
930 Wysocki Włodzimierz 1846 1894 Kijów
542 Chodźkiewicz Władysław Ksawery 1820 1898 Kijów
808 Koziebrodzki Władysław Bolesta 1839 1893 Lwów
399 Łubieński Władysław Aleksander 1703 1767 Lwów
786 Jabłonowski Władysław 1865 1956 Lwów
824 Łoziński Władysław 1843 1913 Lwów
833 Mickiewicz Władysław 1838 1926 Lwów
881 Sabowski Władysław 1837 1888 Lwów
897 Szancer Władysław 1848 1914 Lwów
905 Tarnowski Władysław 1836 1878 Lwów
917 Wisłocki Władysław 1841 1900 Lwów
664 Słowacki Władysław 1826 1858 Drenniki pow. żytomierski
671 Strzelnicki Władysław 1820 1846 Kijów
705 Zawadzki Władysław 1824 1891 Lwów
713 Bandurski Władysław 1865 1932 Lwów
718 Bełza Władysław 1847 1913 Lwów
800 Klinger Witold Wincenty 1875 1962 Kijów
723 Borkowski Witold Franciszek Dunin 1842 1875 Lwów
732 Brzozowski Wincenty Korab 1877 1941 Lwów
365 Komorowski Wincenty Józef 1765 1809 Chełm
343 Kamieński Wincenty Dadzibóg 1768 1811 Lwów