Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności [z-a]:
50 Ciekliński Piotr 1558 1604 Zamość
56 Drezner Tomasz 1560 1616 Zamość
569 Gosławski Maurycy 1802 1834 Zamość
61 Duńczewski Stanisław Józef 1701 1767 Zamość
321 Gutkowski Wojciech 1775 1826 Zamość
75 Golliusz Jan 1634 1694 Zamość
93 Januszowski Jan 1550 1613 Zamość
94 Jaroszewicz Florian 1694 1771 Zamość
101 Klonowic Sebastian Fabian 1545 1602 Zamość
118 Kunicki Wacław 1580 1640 Zamość
374 Koźmian Kajetan 1771 1656 Zamość
378 Krasiński Józef Wawrzyniec 1783 1845 Zamość
380 Królikowski Józef Franciszek 1781 1839 Zamość
653 Różycki Karol 1789 1870 Zamość
413 Morawski Franciszek Dzierżykraj 1783 1861 Zamość
159 Niewieski Stanisław Jan 1625 1699 Zamość
690 Wilkońska Paulina 1815 1875 Zamość
691 Wilkoński August 1805 1852 Zamość
461 Siestrzyński Jan 1788 1824 Zamość
468 Sołtyk Roman 1791 1843 Zamość
471 Staszic Stanisław 1755 1826 Zamość
222 Szymonowic Szymon 1558 1629 Zamość
480 Szweykowski Wojciech Anzelm 1773 1838 Zamość
235 Ursinus Jan (młodszy) 1562 1613 Zamość
250 Zamoyski Jan 1542 1605 Zamość
699 Wójcicki Kazimierz Władysław 1807 1879 Załucz
69 Gawath Jakub 1598 1679 Wyżlany k. Przemyślan
274 Boreyko Wacław 1764 1854 Wysock
379 Kropiński Ludwik 1767 1844 Woronczyn
263 Antonowicz Julian 1750 1824 Włodzimierz