Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia [z-a]: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
784 Horain Julian 1821 1883 Lwów
536 Brzozowski Karol 1821 1904 Lwów
539 Buszczyński Stefan 1821 1892 Lwów
615 Małecki Antoni 1821 1913 Lwów
542 Chodźkiewicz Władysław Ksawery 1820 1898 Kijów
552 Dobrzański Jan 1820 1886 Lwów
564 Fisz Zenon Leonard 1820 1870 Kamionka [Strumiłowaó]
600 Korzeniowski Nałęcz Apollo 1820 1869 Żytomierz
865 Rak Jan 1820 1909 Husowo pow. łańcucki
671 Strzelnicki Władysław 1820 1846 Kijów
657 Sayn-Wittgensteinowa Karolina 1819 1887 Kijów
702 Zaleski Bronisław 1819 1880 Czernihów
625 Morawski Szczęsny 1818 1898 Lwów
649 Prusinowski Jan 1818 1892 Żytomierz
660 Sierpiński Zenon Seweryn 1818 1843
675 Szajnocha Karol 1818 1868 Lwów
525 Baliński Karol 1817 1864 Jarosławiec pow. hrubieszowski
658 Schmitt Henryk 1817 1883 Lwów
668 Stanisławski Antoni 1817 1883 Kijów
555 Duchiński Franciszek Henryk 1816 1893 Kijów
626 Morgenbesser Aleksander 1816 1893 Lwów
646 Poniatowska Dionizja 1816 1868 Tahańcza pow. kaniowski
678 Szukiewicz Aleksander 1816 1885 Lwów
695 Wodzicki Kazimierz 1816 1889 Olejów pow. złoczowski
707 Żmijewski Eugeniusz 1816 1885 [niesprecyzowane]
538 Budzyński Wincenty 1815 1866 Lwów
550 Darowski Weryha Aleksander 1815 1874 Kijów
622 Migurski Wincenty 1815 1863 Rzepniów obw. złoczowski
661 Skimborowicz Hipolit 1815 1880 Krzemieniec
690 Wilkońska Paulina 1815 1875 Zamość