Id: Nazwisko: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci [z-a]: Główne miejsce działalności:
270 Błotnicki Hipolit 1792 1886 Krzemieniec
548 Czajkowski Michał 1804 1886 Kijów
552 Dobrzański Jan 1820 1886 Lwów
818 Lam Jan Paweł Ferdynand 1838 1886 Lwów
591 Kalinka Walerian 1826 1886 Jarosław
667 Stadnicki Kazimierz 1808 1886 Lwów
703 Zaleski Józef Bohdan 1802 1886 Humań
743 Czaplicki F. M. Władysław 1828 1886 Lwów
651 Rettel Leonard 1811 1885 Lwów
678 Szukiewicz Aleksander 1816 1885 Lwów
707 Żmijewski Eugeniusz 1816 1885 [niesprecyzowane]
715 Bartusówna Maria Miłosława 1854 1885 Lwów
778 Grudziński Stanisław 1852 1884 Lwów
597 Konopacki Szymon 1790 1884 Żytomierz
385 Lelewel Piotr Adam Jacek 1790 1884 Łuck (?)
736 Chłędowska Stefania 1850 1884 Lwów
784 Horain Julian 1821 1883 Lwów
596 Komarnicki Zygmunt 1803 1883 Międzyrzec [Korecki]
628 Nabielak Ludwik 1805 1883 Lwów
658 Schmitt Henryk 1817 1883 Lwów
668 Stanisławski Antoni 1817 1883 Kijów
677 Szujski Józef 1835 1883 Lwów
556 Dutkiewicz Walenty 1798 1882 Przemyśl
582 Jastrzębowski Wojciech Bogumił 1798 1882 Lwów
620 Miarka Karol 1825 1882 Lwów
553 Dobszewicz Adam 1807 1881 Żytomierz
292 Chotomski Ferdynand Dienheim 1797 1880 Buczacz
616 Marcinkowski Jaxa Antoni Albert 1823 1880 Kijów
661 Skimborowicz Hipolit 1815 1880 Krzemieniec
676 Szczeniowski Tytus 1808 1880 Krzemieniec