Id: Nazwisko [z-a]: Imię: Rok urodzenia: Rok śmierci: Główne miejsce działalności:
871 Rogosz Józef Atanazy 1844 1896 Lwów
448 Rogaliński Józef Feliks 1728 1802 Jarosław
870 Rodziewiczówna Maria 1863 1944 Jazłowiec
869 Rittner Tadeusz 1873 1921 Bursztyn pod Haliczem
651 Rettel Leonard 1811 1885 Lwów
192 Rej Mikołaj 1505 1569 Rejowiec
867 Rapacki Wincenty 1840 1924 Lwów
868 Rapacki Wincenty (syn) 1865 1943 Kijów
866 Rakowski Kazimierz 1874 1912 Lwów
447 Rakowiecki Ignacy Benedykt 1783 1839 Humań
865 Rak Jan 1820 1909 Husowo pow. łańcucki
446 Radziwiłłowa z Wiśniowieckich Franciszka Urszula 1705 1753
445 Radziwiłl Udalryk (Ulryk) Krzysztof 1712 1770 ziemia chełmska
191 Radymiński Marcin 1610 1664
444 Raczyńska z Moszczeńskich Teresa 1738 1818 Lwów
864 Ptaszycki Stanisław Ludwik 1853 1933 Lwów
190 Przypkowski Samuel 1592 1670 Toporyszcze pod Żytomierzem
189 Przyłuski Jakub 1525 1554 Przemyśl
863 Przybyszewski Stanisław 1868 1927 Kijów
862 Przybylski Zygmunt 1856 1909 Lwów
650 Przeździecki Aleksander 1814 1871 Krzemieniec
861 Przewóski Edward 1851 1895 Lwów
860 Przesmycki Zenon 1861 1944 Lwów
188 Pruszyński Franciszek 1716 1764 Krzemieniec
649 Prusinowski Jan 1818 1892 Żytomierz
187 Proski Samuel 1636 1710 Czehryń
443 Prokopowicz Antoni Maksymilian 1738 1807 Złoczów
648 Prądzyński Ignacy 1792 1850 Jarosław
859 Prażmowska Teresa 1842 1912
186 Poznania, z Piotr 1525 1579 Przemyśl